Kraftelektronik

Kraftelektronik är ryggraden i många produkter då all elektronik behöver någon typ av kraftförsörjning. Successivt har gränsen mellan kraftelektronik och övriga funktioner blivit mer diffus. Modern kraftelektronik har oftast tät integrering med övrig elektronik och graden av digitalisering av kraftelektronik ökar ständigt.

Moderna konstruktioner behöver hög verkningsgrad vid olika lastfall, man kan behöva mycket kraft när det gäller men också spara batteri där emellan.

Samtidigt ställer integration och minutirisering utmaningar gällande säkerhet och EMC.

Yla.nu har tagit fram kraftelektronik till bland annat batteriladdare och tandläkarinstrument.