Regulatoriskt

De kanske viktigaste steget för att en strålande ide ska nå till kunden är att den är säker och laglig.

Med gedigen erfarenhet av tolkning av regulatoriska krav för medicintekniska produkter, innefattande tolkning av direktiv och standarder, processframtagning för utveckling och riskhantering, implementering av krav i design och inte minst testning och verifierade för att kunna godkänna produkter för CE, FCC och FDA.

Erfarenheter finns även inom maskinsäkerhet och förmåga att sätta sig in i även andra områden och direktiv.

Se även riskhantering