Användarmanualer

”Jag läser aldrig manualer”

Som produktägare, en vanlig men många gånger dyr inställning!

En bra produkt ska behöva så lite användarinstruktioner som möjligt men de flesta produkter behöver någon typ av information för att försäkra att en genial och välarbetad lösning når fram till användaren.

Informationen kan också ha en avgörande roll när användaren står i begrepp att välja leverantör av en produkt. Speciellt för tekniska produkter och där flera liknade produkter finns att välja mellan så kan den tekniska informationen och kvaliteten på informationen spela en avgörande roll vid valet av produkt.

Från egen erfarenhet så är det inte nödvändigtvis så att det är dokumentationen som avgör vilken produkt det blir men det är ofta pga bristande eller svårtillgänglig dokumentation som en leverantör eller produkt utesluts.

För att försäkra att informationen når fram måste den formas av personer som tror på informationens vikt, som förstår dess mottagare och tycker att det är kul att jobba med detta!

Yla.nu har ett starkt intresse för detta och tror på tydlig enkel information, utformad för just din målgrupp