Programmering

Inbyggd mjukvara är snudd på en självklarhet i en modern konstruktion.

Yla.nu har gedigen erfarenhet av mjukvaruutveckling, digitalisering av analoga konstruktioner och justering av befintliga system. Arbetet sker företrädesvis is C men erfarenhet av andra språk finns och även arbete I Linux baserade inbyggda system och VHDL.

För produktionsutrustning och testutrustning finns erfarenhet av LabVIEW och PLC programmering.