Inbyggda System

Elektronikkonstruktion handlar om att skapa konstruktioner för framtiden. Konstruktioner behöver vara enkla att uppgradera och vidareutveckla och ofta kunna kommunicera med sin omgivning.

Yla.nu har erfarenhet av digitalisering av befintliga produkter med rena interface mellan mjukvara och hårdvara och kommunikation med andra system för att säkerställa dagens krav och främja framtida systemutveckling.