Milestones Kraftelektronik

Den stora fördelen med att välja ett komplett designhus är att få all service under samma tak. Från beräkningar och simuleringar till färdigtestad konstruktion. När konstruktionen sker helt externt är det viktigt med tydlig kommunikation och statusuppdateringar.

För att säkerställa detta så finns det tydliga rutiner för hantering av milestones mellan olika projektfaser. I dessa samlas resultaten av föregående fas, ev ändringar som godkänts under den föregående fasen samlas och båda parter godkänner arbetet innan nästa fas påbörjas.