Riskhantering

Yla.nu har erfarenhet av riskhantering för medicintekniska utrustningar.

Riskhantering handlar om att värdera det som man ofta inte vill tänka på och att dokumentera detta på ett sätt så att informationen går att kommunicera mellan olika parter. Rätt utfört minskar riskhanteringen osäkerheten gällande en produkt, en process eller ett projekt. I stället för att undvika att prata om risker ser man till att lyfta dem till ytan och istället vikta hur allvarliga och sannolika de faktiskt är. Utifrån denna bild blir det enklare ta beslut om det är delar i produkten som behöver åtgärdas och ger ett bra underlag för att tex ge korrekta svar till oroliga användare.

Grunden i riskhantering handlar om att förstå produkten och användningen och att sedan kunna se risker från olika perspektiv. En relevant riskhantering behöver därför tas fram i ett samarbete mellan personer med olika kunskaper och perspektiv.

Yla.nu har erfarenhet av att leda riskhanteringsgrupper för att ta fram och jobba med riskhantering. Företaget har bred teknisk kunskap, är van att jobba strukturerat och metodiskt för att ta fram tydligt visualiserad data från riskhanteringen.