Yla.nu erbjuder produktutveckling med elektronikkonstruktion som huvudspecialitet. Drivkraften är alltid från ett användarperspektiv.

Företaget har bred erfarenhet av framtagning av konstruktioner inom olika branscher. Kompetensen spänner från schemakonstruktion, mönsterkortslayout, prototypframställning och programvaruutveckling. Bredden innebär kunskaper och erfarenheter att ta fram kompletta underlag från ide till produkt.

Stor erfarenhet finns från de regulatoriska området med tolkning och implementering av regelverket runt medicintekniska produkter.
Den tydligaste utmärkande egenskapen är en stor nyfikenhet och förmåga att sätta sig in i komplexa system och att omvandla denna kunskap till att kunna erbjuda vidareutveckling av dessa.

Som en del i produktutveckling erbjuder företaget tjänster inom teknisk dokumentation och illustration.