Yla – din utvecklingsresurs

Highlights

Laddat batterierna?

Yla på Elektronikmässan

Yla bilder

Dymla – Luftrening för bebisar

Vad vi gör

Produktutveckling

Yla.nu erbjuder produktutveckling med elektronikkonstruktion som huvudspecialitet.

Företaget har bred erfarenhet av framtagning av konstruktioner inom olika branscher. Kompetensen spänner från schemakonstruktion, mönsterkortslayout, prototypframställning och programvaruutveckling. Läs mer

Kraftelektronik

Företaget har lång erfarenhet av utveckling av kraftelektronik och har ett djupt samarbete med ett utländskt designhus för att kunna erbjuda hjälp med så väl de små som riktig stora projekten inom kraftelektronik. Läs mer

Regulatorisk compliance

Stor erfarenhet finns från de regulatoriska området med tolkning och implementering av regelverket runt medicintekniska produkter.

Den tydligaste utmärkande egenskapen är en stor nyfikenhet och förmåga att sätta sig in i komplexa system och att omvandla denna kunskap till att kunna erbjuda vidareutveckling av dessa.

Teknisk
dokumentation

Som en del i produktutveckling erbjuder företaget tjänster inom teknisk dokumentation och illustration. Läs mer