LabVIEW

LabVIEW är ett kraftfullt system för fysikaliska mätningar och hantering av data.

Med ett enorm stöd för extern hårdvara har antal tillämpningar växt. Yla.nu har mha LabViEW tagit fram automatisk testutrustningar för produktion. Dessa har genomtänkta interface och kommunikation med externa konstruktioner.

Dessa har dels varit egen konstruktioner med seriell kommunikation men även kostnadseffektiva USB baserade IO med av Yla.nu customtillverkad signalkonvertering