Tekniska specifikationer

Teknisk specifikation = kreativitetsdödare?

En felaktig teknisk specifikation är helt klar kryptonit för vilken kreativ superhjälte som helst samtidigt som en obefintlig eller allt för öppen specifikation kan leda till utveckling som tappar koppling till sitt mål. Dåliga specifikationer är en vanlig orsak till skenade projekttider eller projekt med låg kvalitet på resultatet.

Bra teknisk specifikation handlar om kommunikation som i ett tidigt skede ska gå mellan olika konstruktörer, vidare mellan olika avdelningar, till produktion och till sist till framtida konstruktörer den dagen ett projekt ska vidareutvecklas.

En teknisk specifikation ska därför vara tydlig, kommunikativ och målgruppsanpassad. Yla.nu har efterenhet av att ta fram tekniska specifikationer för olika typer av konstruktioner, för regulatoriska krav och för service och eftermarknad.