Office

Bra dokumentation är levande dokumentation. Pga av dess otroliga spridning så levereras mycket dokumentation från Yla.nu i Office.

Yla.nu har mycket god kunskap i att skapa grafiska elelement mha PowerPoint, dessa kan sedan enkelt editeras direkt av er som kund för att förenkla framtida uppdateringar. För mer avancerad grafik används andra mjukvaror.

Yla.nu har även djup kunskap i Excel och kan ta fram avancerade formler och makron för att visualisera data eller skapa verktyg för insamling av data mha tydlig grafik och kommunikation mellan Excel och andra system.