Förstudie Kraftlektronik

Det är inte ovanligt att specifikationen är ofullständig inför ett projekt. Beroende på vart ni har era styrkor kan delar av specifikationer vara detaljerad medans andra saknas helt. Kanske har ni djup kunskap inom embedded och har ett detaljerat interface med signaler för styrning och återkoppling medans kraftstegets topologi är helt ointressant för er. Eller så har ni redan en kraftkonstruktion men vill byta topologi och saknar erfarenhet från utmaningarna med den nya.

I liknade fall när delar av specifikationen är okänd så är det smart att starta med en förstudie innan projektet. Bose research har en gedigen erfarenhet inom kraftelektronik så det som är nytt i erat projekt kan redan vara beprövat i en tidigare konstruktion. Helt nya koncept kan simuleras och enklare proof of koncept kan tas fram.

Som en bra bonus från en sådan förstudie kan även en bättre estimering göras som underlag till en offert för att realisera specifikationen.