Vektorgrafik

När tydlig grafik behövs kan vektorbaserad grafik tas fram. I vektorbaserad grafik sparas grafiken matematiskt som vektorer i stället för pixlar vilket skapar tydlig och skalbara element.

Färdigt workflow finns för arbete mellan 3D modeller och vektorgrafik vilket är mycket användbart vid installationsanvisningar och i manualer.