Installationsanvisningar

Vad kostar en misslyckad installation?

Ett onödigt supportärende, en missnöjd kund, en förstörd utrusning en farlig produkt?

För inbyggnadsprodukter, eftermarknad och andra produkter som kräver installation så är anvisningen hur man installerar produkten en viktig del av produkten. Hur denna instruktion ska se ut skiljer sig mycket beroende på vem som ska installera produkten.

Det är helt klart så att oavsett vem så kommer personen hjälpas av tydliga grafiska element. Yla.nu har en verktygslåda med olika program för att ta fram olika typer av grafik som tillsammans kan skapa en tydlig och lättbegriplig installation