Automation med PLC

PLC används oftast i konstruktioner med både elektroniska och mekaniska delar. En bra konstruktion kräver känsla för både programmering av PLCn som för de externa komponenter som utgör systemet som PLCn ska kontrollera. Dessa kan tex utgöras av elektriskt styrda ventiler för pneumatik som behöver en viss styrning för att ge rätt rörelser och sensorer som kan behöva en viss placering för att ge rätt mätning.

Det är även vanligt att PLCn i sig utgör en del i ett större system vilket ställer krav på att förstå helheten.

Yla.nu har erfarenhet av att jobba med PLC baserade lösningar. Projekten har inneburit specificering, inköp och installation av både elektroniska och pneumatiska komponenter. I flera fall har även kommunikation mellan PLC och andra typer av system varit en del i konstruktionen såsom tex kommunikation mellan stegmotorkontroller och PLC.

Flera av konstruktionerna har varit inom produktion för styrning av automatiserade processer inom tillverkning men även automatiska testutrustningar med mekaniska rörelser och mätning av flöden och läckage i produkter.

Erfarenhet finns även av konstruktion av PLC baserade lösningar för tunga fordon med höga krav på säkerhet.