Schema

Kärnan i en elektronikkonstruktion är schemat. Det är denna dokumentation som utgör grunden för konstruktionen, som sätter specen inför layout och förklara funktionen för framtiden.

Yla.nu har erfarenheter av flera av de stora systemen på marknaden såsom Protel DXP,  Mentor Graphics PADS, Zuken CADSTAR och svenska CADint.

För mindre konstruktioner finns en genuin erfarenhet av KiCAD som är ett relativt kraftfullt open soruce system för elektronikkonstruktion. Fördelen med det är att ni som kund utan kostnad kan öppna och editera originalfilerna i konstruktionen.

Den stora bredden av program gör att det relativt enkelt går att sätta sig in i designflödet även för andra program på marknaden.

Förutom layoutprogram för kretskortskonstruktion så har Yla.nu erfarenheter av schemaprogram för dokumentation av elinstallationer. Med hjälp av grafikprogram kan även tydliga inkopplingsanvisningar skapas som tydligt visualiserar kablering av utrustning.

Se vidare under teknisk dokumentation.