Förändringsprocess Kraftelektronik

Produktutveckling är en kreativ process och förändringar i specifikation är en naturlig förlängning i detta. I det kreativa arbetet är det vanligt att nya idéer tas upp och projektet kan ha flera grenar innan huvudspåret är valt. Då små förändringar och stickspår kan innebära stora omkonstruktioner i en kraftkonstruktion är det viktigt att projektledaren har verktyg som säkerställer att effekten av en ändring kommunicerats och godkänns innan en omkonstruktion sker och att endas godkända ändringar genomförs.