Layout

Resultatet av elektronikkonstruktionen är mönsterkortet. Som beställare vill ni se snabba och konkreta resultat!

Yla.nu erbjuder egen design av mönsterkort. Bestyckning av prototyper kan byggas i det egna moderna labbet med bra lödstationer och möjlighet till lödning under mikroskop. Detta säkerställer att prototyper kan tas fram tidigt i projektet och förfinas till färdiga produkter.

Inarbetade kontakter med flera producenter säkerställer att kompletta underlag kan tas fram för mindre och större serier.