Specifikation Kraftelektronik

Specifikationen är grunden till ett lyckat kraftelektronikprojekt.

Denna behöver ta hänsyn till testkrav på den färdiga konstruktionen så att dessa ta i beaktande från dag ett. Regulatoriska krav, prestandakrav, reliabilty med flera påverkar projektets komplexitet och kan vara mycket kostsamma om de läggs till sent i projektet när konstruktionen är mer eller mindre klar.

Av den anledningen är en detaljerad genomgång av specifikationen alltid en del av upplägget i större projekt. Mindre luckor kan fyllas i direkt och om det saknas stora delar så finns möjligheten att göra en förstudie för att adressera dessa och se till at specifikationen är tillräckligt komplett innan start. Se mer om förstudien här