Yla bilder

I bakgrunden håller Yla på och stärker sin kompetens inom teknisk fotografering. Ambitionen är erbjuda enklare fotografering som stöd vid dokumentering, inkopplingsanvisningar och likande.

För större produktioner rekommenderas att anlita en professionell studio men det finns många exempel där enklare bilder behöver tas fram i ett tidigt skede av produktutveckling för att dokumentera en konstruktion, sälja ett koncept eller helt enkelt för att snabbt få access till marknaden.

Mer information och exempel kommer komma framöver.