Yla på Elektronikmässan

Elektronikmässan var en milstolpe för Yla där vi äntligen kunde visa upp hur Yla och samarbetet  med Bose Research har hjälpt till i olika projekt. Fokus på mässan var att visa upp Bose Research då de är ett komplett designhus för kraftelektronik med resurser för att köra flera stora projekt parallellt.

Samtidigt kunde jag även presentera Yla och hur berätta hur mitt företag fyller en lucka i många projekt genom att brygga olika resurser och även hur Yla konstruerar interface för att tex koppla ihop kraftelektronik med andra system.

Montern är designad av Yla och allt material i form av bilder och animering på skärmen var framtaget av Yla. På så sett fungerar montern även som en demonstrator för Ylas kapacitet att ta fram tekniska illustrationer och hur dessa kan användas för att förklara funktion och presentera idéer.
På touchskärmen rullade en animering som komplement till de tryckta bilderna samtidigt som skärmen via touch kan användas för att demonstrera mer detaljerad information i en interaktiv presentation.

Mässan erbjöd många intresenat möten med företag av olika storlekar och även möten med andra mindre företagare och möjliggjorde att stärka det viktiga näverk som ligger till grund för våra tjänster.