Yla Sweden tillsammans med Bose Research är din kompletta parter inom kraftelektronik, från små inbyggda kraftförsörjningar till högeffektslösningar på flera kW

Erbjudande

För kraftkonstrutioner så har Yla Sweden och Bose Research ett samarbete där Yla agerar technical director för Bose och tillsammans erbjuder den bästa servicen till ett attraktivt pris.

Samarbetet är helt öppet och transparent där du som kund får direkt kontakt med leverantören och full inblick i projektet. Yla agerar som din personliga kontakt och ser till att ni får snabb service. Har du redan en annan leverantör inom kraftelektronik kan Yla hjälpa till utanför samarbetet med Bose och bidra med konsultation som till exempel konstruktioner inom inbyggda system och teknisk dokumentation.

Kontakta Yla för en personlig presentation av företaget och samarbetet.

Utmaningar

Kraftelektronik är ett av de intressantaste områdena inom elektronikkonstruktion men också ett av de svåraste. Att designa det perfekta kraftaggregatet kräver att flera delar finns på plats. Djup kunskap inom området är en självklarhet så väl som lång erfarenhet av att konstruera robusta lösningar.

Projekt innom kraftelektronik är svåra att prokjektleda pga dess komplexitet. Verifikationskrav som kommer testat sent i projektet måste ofta vägas in tidigt i projektet och även små förändringar i specifikation under resans gång riskerar leda till stora omkonstruktioner

Därför är det viktigt att välja en leverantör som är specialiserad inom just kraftelektronik med djupa kunskapen inom området men även som har en utvecklingsmodell med processer anpassade för utveckling av kraftelektronik.

Lösning

Yla har 15 års erfarenhet av utveckling av kraftelektronik med fokus på systemintegration med inbyggd mjukvara och interface för smart kraft för att skapa konstruktioner med hög kundnytta. Yla har kontor i Nynäshamn strax utanför Stockholm.

Bose Research har 30 års erfarenhet av krafkonstruktioner för kunder från hela världen. De har ett expertteam och utrustning för att ta kraftkonstruktioner från koncept hela vägen till godkända produkter. Bose Reserch har sitt designhus i Bangalore, Indiens Silicon Valley.

Bose Reserch har utvecklat en kraftfull utvecklingsmodell för att driva kraftelektronikprojekt med full kontroll och full transparens.

Nedan följer några exempel på hur detta hjälper er i era projekt, beskrivningarna är generella för att ge en överblick den formella hanteringen kommer styras av avtal kopplat till respektive projektet, för mer information kontakta Yla så bokar vi ett möte och diskuterar era behov.

Specifikation

Kärnan i alla projekt är en bra specifikation. Att starta projektet i ett för tidigt skede innan specifikationen är fullständigt riskerar skapa oväntade kostnader och i värsta fall att resultatet av projektet inte motsvarar förväntningen. Läs vidare om verktygen för att förhindra detta: Läs mer

Förstudie

För att test olika idéer och kunna göra en komplett specifikation kan det vara bra att göra en förstudie. Med bred och mångårig erfarenhet kan vi hjälpa till med er förstudie för att fånga upp eran ide i en specifikation. Läs mer

Milestones

Kommunikation är grunden för bra samarbete och en av de viktigaste delarna av projektledning är att kommunicera vart projektet är och se till att alla deltagare är i samma fas. Läs mer

Förändringar

Produktutveckling är en kreativ process och kraftelektronik är inget undantag. Även en väl genomtänkt specifikation kommer troligen behöva uppdateras under projektet. Då är det viktigt att ha rätt verktyg .
Läs mer