Yla Ställer ut på Elektronikmässan!

Yla kommer synas som en del av Bose Research monter. I montern kommer vi vissa projekt där Bose Research tagit fram kraftelektroniken och projekt där Yla konstruerat interface för integrering av kraftelektronik i kundens system.

Montern kommer även visa hur Yla kan hjälpa till med teknisk dokumentation, för att illustrera tekniska lösningar och koncept. Biljett

Ladda ner din biljett här:

Biljett 🙂

Välkomna!