Vektorgrafik

När tydlig grafik behövs kan vektorbaserad grafik tas fram. I vektorbaserad grafik sparas grafiken matematiskt som vektorer istället för pixlar vilket skapar tydlig och skalbara element.

Färdigt workflow finns för arbete mellan 3D modeller och vektorgrafik vilket är mycket användbart vid installationsanvisningar och i manualer.