Teknisk dokumentation

Teknisk dokumentation handlar om kommunikation. Det kan vara instruktioner till den som ska installera, reparera eller använda produkten. Det kan vara specifikationer för att förenkla samarbete mellan olika avdelningar eller regulatoriska instanser. I alla avseenden ska kvaliteten på en dokumentation återspegla produkten. Med en stark utveckling på spridning och kvalitet på information är förväntningarna på bra dokumentation ett viktigt del i en produkts image.

Nedan finns ett par exempel på teknisk dokumentation som Yla.nu kan hjälpa er med.

Användarinstruktioner

Tekniska specifikationer

Riskhantering

Installationsanvisningar

Vill du  veta mer om vilka verktyg som används klicka här.