Teknisk dokumentation verktyg

Bra teknisk dokumentation stöder sig alltid på illustrationer. Det kan vara enkla bilder att illustrera text eller avancerad grafik eller animeringar som i sig utgör hela dokumentationen.

Vid digital bildframställning ligger ofta mycket fokus på de digitala verktygen. Detta bottnar sig säkert i den sanslösa utveckling som skett inom området. I praktiken spelar inte valet av verktygen lika stor roll längre, samma resultat går ofta att få med olika verktyg, samma verktyg går ofta att använda på mer än ett sätt och det är dessutom vanligt att man blandar olika verktyg beroende på hur man jobbar. Detta leder till att man ofta talar om ett workflow där verktygen och hur man använder dessa beskrivs i en kedja från ide till färdig leverans. I större projekt kan det även vara så att man har olika personer specialiserade för olika delar.

Eftersom det kan finnas en kedja inom ert företag som dokumentationen behöver anpassas till så beskrivs ett par olika verktyg här.

 

Office

Pixelgrafik

Vektorgrafik

3D modellering