Simulering

Hur jobbar man kreativt med något så tekniskt som elektronikkonstruktion?
Svaret är mha simuleringar!


Simulering är ett billigt och bra hjälpmedel att testa idéer, ett iterativt sett att låta en första skissartad simulering byggas vidare och förfinas till en färdig lösning.


Efter simulering kommer prototyper behövas tas fram men även då är simuleringen en värdefullt stöd, ett verktyg att kunna jämföra verkligheten med visionen.


Yla.nu använder LTSpice simulator en otroligt kraftfull simulatorer för elektronik och dessutom gratis! Tack vare att det är gratis kan alla simuleringar enkelt delas och vidareutveckla av dig som kund.


Simuleringen blir därför inte bara en del en konstruktion utan också en investering för framtida utveckling, en levande dokumentation.