Schema

Kärnan i en elektronikkonstruktion är schemat. Det är denna dokumentation som utgör grunden för konstruktionen, som sätter specen inför layout och förklara funktionen för framtiden.

Yla.nu har erfarenheter av flera av de stora systemen på marknaden. För projekt med egen licens föredras det Svenska programmet CADint. Ett prisvärt system med tät kontakt med deras utveckling säkerställer dels ett bra system för lyckade konstruktioner men också garant för att all design data kan ägas av beställaren då licenskostnaden är så låg att det går att hålla en egen licens om man så önskar.

Förutom layoutprogram för kretskortskonstruktion så har Yla.nu erfarenheter av schema program för dokumentation av elinstallationer. Med hjälp av grafikprogram kan även tydliga inkopplingsanvisningar skapas som tydligt visualiserar kablering av utrustning.

Se vidare under teknisk dokumentation.