Riskhantering

Hur farligt är ett snöre?

Riskhantering är vardag inom medicinteknik med även inom andra områden. Det handlar om att värdera det som man ofta inte vill tänka på och att dokumentera detta på ett sätt så att informationen går att kommunicera mellan helt olika stakeholders.

Grunden i riskhantering handlar om att förstå produkten och användningen och att sedan kunna se risker från olika perspektiv.

Yla.nu har erfarenhet av att ta fram och jobba med riskhantering.