Ny highlight sektion

Hemsidan har fått en ny sektion!

Med tiden har det blivit tydligt att antal levererad projekt som i helhet kan publiceras på sidan kommer vara begränsat.

Yla är inblandade i flera projekt som löper under längre tid och även om de innefattar delleveranser så finns det ingen naturlig tid att sätta dessa som referensprojekt. Andra mindre projekt har levererats till applikationer med krav på sekretess även efter leverans.

Många projekt har dock mindre delar som får publiceras och det händer andra mindre och större händelser runt företaget som kommer publiceras i denna sektion.