Dokumentation

Vad är väl inte en tekniskdokumentation om inte fruktansvärt långtråkig, trist och… alldeles, alldeles underbar!

Bra dokumentation behöver skapas med ambitionen att bli använd! Den behöver ha en tydligt målgrupp och tas fram med en grundläggande förståelse för det som dokumentationen beskriver. När dessa två delar sammanvävs så går det ofta att beskriva en komplicerad sak med enkla medel.

-Jag läser aldrig manualer
-Lägg inte ner tid på manualen det är ändå ingen som läser den

Dokumentation skapad endast för att den måste tas fram blir ofta dålig kommunikation. Dålig dokumentation leder till missförstånd, kostnader och uteblivna intäkter. Många gånger är orsaken till att dokumentationen inte träffar rätt att man helt enkelt inte lagt ner energi på den.

Det finns gott om exempel på bra dokumentation. Där fokus på användaren genomsyrar även dokumentationen.

Yla har som mål att bli din partner när det gäller at ta fram bra användbar kommunikation. Med ett brett intresse och stor erfarenhet av att sätta sig in i olika avancerade produkter och processer kan Yla hjälpa er att omvandla detta till målinriktad dokumentation.

Erfarenheter från bland annat medicintekniska produkter gör att dokumentationen även kan utformas för att uppfylla de regulatoriska krav som gäller er produkt.

Bred erfarenhet som till exempel att ta fram dokumentation av riskhantering, processer inom kvalitetssystem, tekniska underlag till mönsterkort och elektriska scheman till stora industrimaskiner.

Bra teknisk dokumentation stöds ofta av bilder. Yla kan erbjuda allt från enkla men kraftfulla PowerPoint och vektorgrafik till avancerade 3D renderingar baserade på importerad CAD-data eller fritt skapade.