Automation med PLC

Yla.nu har specat och programmerat PLC lösningar för automatisering av produktionslösningar. Lösningarna har ofta varit kostnadseffektiva lösningar som mha a pneumatik och olika sensorer skapat automatisk test och produktions utrustningar.

Företaget har även erfarenheter av PLC konstruktioner vid miljökontroll och mätning.