Kraftelektronik

Kraftelektronik är ryggraden i många produkter då all elektronik behöver någon typ av kraftförsörjning. Successivt har gränsen mellan kraftelektronik och övriga funktioner blivit mer diffus. Modern kraftelektronik har oftast tät integrering med övrig elektronik och graden av digitalisering av kraftelektronik ökar ständigt.

Yla.nu har tagit fram kraftelektronik till bland annat batteriladdare och tandläkarinstrument. Yla.nu har även ett omfattande samarbete med ett ledande designhus inom branschen och tillsammans kan vi ta fram kompletta kraftlösningar med customiserade transformatorer och induktorer i effektområden ända upp till flera kW! Alla konstruktioner tas fram med fokus på hög verkningsgrad och låg EMI.

Ett typiskt projekt börjar med att vi tillsammans med specialister inom området ser över eran specifikation, ser till att vi analyserar projektrisker och gör en kostnadsanalys. När sedan lösningen är konstruerad så levereras en fungerande prototyp tillsammans med omfattande och tydlig dokumentation inklusive pre-compliance mätningar av EMC.